Monet Afrikan ja Lähi-Idän konfliktit voisivat olla vältettävissä Euroopan yhteisen armeijan avulla. On huomattu, että monet sotilasoperaatiot ovat jääneet pelkästään Naton ja Yhdysvaltojen vastuulle. Pienten yksittäisten Euroopan maiden armeijoiden voimavarat ovat riittämättömät turvaamaan rauhaa eri maanosissa. Jos Euroopan maat yhdistäisivät voimansa ja perustettaisiin yksi iso Euroopan armeija, voisi muiden maanosien konfliktit olla paremmin vältettävissä ja torjuttavissa. 

 

Stephan Keukeleire on sitä mieltä, että EU:n ei kannattaisi solmia yhteistä puolustusliittoa, vaan jatkaa niin sanottua pehmeää voimankäyttöä. Hänen mielestään sotilaallinen voimankäyttö on vain vähentänyt turvallisuutta. Tietenkin on tärkeää, että Eurooppa solmii myös diplomaattisuhteita muihin maihin, ei turvaudu pelkästään voimakeinoihin. Joskus voimakeinojen käyttö on vain välttämätöntä. Kuitenkin mahdollisesti jo pelkkä Euroopan armeijan olemassaolo saattaisi vaikuttaa ennaltaehkäisevästi konfliktien syntyyn, sillä vahvan oloinen armeija voisi toimia niin sanottuna pelotteena esimerkiksi talibaneille.  

 

Koska Eurooppa on jo valmiiksi todella tiivis yhteenliittymä, on vain ajan kysymys, milloin yhteinen armeija saa alkunsa. Vielä ei voida tietää onko armeija hyvä vai huono asia, mutta uskon että sen avulla saataisiin parannettua oloja esimerkiksi Afganistanissa.