Puolalaiset pelkäävät Polexitin toteutumista ihan syystä. Niin matkustaminen Iso-Britanniaan kuin tuotteiden sieltä saaminenkin on vaikeutunut huomattavasti Brexitin myötä. Mikäli Puola seuraisi Iso-Britannian jalanjälkiä ja eroaisi Euroopan unionista, siltä menisi ohi monet EU:n myöntämät avustukset ja tuet. Kohtuullisen uudessa demokraattisessa maassa jokainen EU:n myöntämä tuki ja apu demokratian syvempään juurruttamiseen on tarpeen. Mielenosoittajat Puolassa pelkäävätkin Puolan eroavan EU:sta, jotta puolalaisten kansalaisoikeuksia ja demokratian periaatteita voitaisiin vähentää. Mikäli näin tapahtuisi, ei voida olla varmoja, alkaisiko Euroopan alueella kuohua jälleen. 

 

Iso-Britannian lisäksi myös Puolassa on työskennellyt useita suomalaisia. Kun Puola mahdollisesti eroaisi EU:sta, jäisivät Puolassa työtä tekevät niin suomalaiset kuin muidenkin maiden kansalaiset työttömiksi. Puolan rooli EU:ssa on tärkeä myös siksi, että suurin osa sekä Puolan viennistä että tuonnista tapahtuu EU:n sisällä. Jos Puolan olisi yhtäkkiä hankalampi niin viedä tuotteitaan muualle kuin ostaakin tuotteita muualta, voisi Puolan käydä kalpaten.  

 

Niin Puolan itsensä kuin muidenkin EU-maiden kannalta parasta olisi, jos Puola pysyisi EU:ssa, eikä Polexit toteutuisi.