Puola uhittelee Euroopan Unionille väittämällä oman perustuslakinsa menevän EU:n perussopimusten edelle. Nämä sopimukset sisältävät eri artikloita EU:n oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisesta. Kuten oikeuslaitosten itsenäisyyden turvaaminen, joka ei Puolassa toteudu sitä valvovan kurinpitoelimen takia. 

Mielestäni Puolalle tulisi asettaa kovempia taloudellisia sanktioita. Tämänhetkinen miljoonan euron sakko päivässä ei ole tarpeeksi suuri verrattuna siihen, että Puola sai EU:lta tukia viime vuonna 12 miljardia. Nopealla laskemisella se tekee n. 33 miljoonaa euroa päivittäin. Kaikki Puolan saamat tukirahat tulisi jäädyttää siihen asti, että oikeuslaitosten itsenäisyys on taattu eikä uskoa pelkästään Puolan lupauksia asiasta. Puolan menettäessä tukirahansa on sen otettava velkaa menojensa kattamiseksi ja nämä lainat tulisi myöntää Puolalle suuremmalla korolla. Tällä tavoin saataisiin Puolan hallitus ajettua nurkkaan ja toimimaan EU:n yhteisten pelisääntöjen mukaan. 

Jos demokratiaa ei saada toimimaan EU:n sisällä, miten voimme soimata muita siitä. EU:n tulisi saada Puolan tilanne hoidettua antamatta periksi Puolan vaatimuksille, koska muuten se saisi koko EU:n näyttämään voimattomalta yhden jäsenvaltionsa edessä.