EU-komission pitää puuttua Puolan oikeusvaltiouhitteluun taloudellisin keinoin, jos muutosta ei tapahdu. Ei ole oikein, että Puola rikkoo EU:n yhteisiä sääntöjä, kun muut EU-jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.  

 

Puolan perustuslakituomioistuimen linjaus siitä, että osa EU:n perussopimuksen artikloista on Puolan perustuslain vastaisia ja sen takia EU-oikeuden aseman kyseenalaistaminen Puolassa on järjetöntä. Sillä EU:n ensisijaisuusperiaatteen mukaan, EU-oikeus on kansallisen oikeuden yläpuolella. Puola on hyväksynyt tämän liittyessä Euroopan Unioniin, niin miten se voi nyt kyseenalaistaa EU-oikeuden asemaa Puolassa. Kaikissa EU-jäsenvaltioissa lakien pitää olla EU-lakien kanssa sovussa, ei se ole Puolan kohdalla poikkeus. 

 

Oikeusvaltiomekanismin eli EU:n rahankäytön sitominen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen tulevaisuudessa on hyvä idea, koska silloin valtiot alkaisivat valvomaan ja noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta paremmin, jos eivät sitä jo noudata. Oikeuslaitoksen itsenäisyys turvataan oikeusvaltioperiaatteella. Sen avulla voidaan ehkäistä päättäjien mielivaltaisia päätöksiä ja korruptiota.  

 

Puola saattaisi lopettaa sooloilunsa EU:ssa ja sen oikeuslaitoksen itsenäisyys voitaisiin turvata, mikä olisi puolalaisille hyvä asia. Oikeusvaltiomekanismilla voidaan myös vahvistaa EU:n yhtenäisyyttä, kun kaikki noudattavat lakeja.