Ylen nettisivuilla julkaistussa uutisessa “Pakolaisuusvastaisuus kasvaa Turkissa: Talouskasvu tiukentanut suhtautumista, samaan aikaan Afganistanista tulijoiden määrä kasvaa” (https://yle.fi/uutiset/3-12148236 17.10.2021) käsitellään Turkin kiristynyttä ilmapiiriä afganistanilaispakolaisten tulemisen seurauksena. Talibanien valtaannousu on saanut aikaan ihmisten pakenemisen Afganistanista muun muassa Turkkiin, joka Euroopan unionin rajanaapurina on tukalassa tilanteessa. EU ei tahtoisi, että Turkki päästäisi pakolaisia etenemään Kreikkaan, joka puolestaan on pyrkinyt estämään pakolaisten tulemisen Euroopan unioniin.  

 

Turkissa pakolaisten suuri määrä on herättänyt vastarintaa ja tyytymättömyyttä tilanteeseen. Turkkilaisen siirtolaisjärjestön johtaja Hatice Ödemis kertoo uutisessa vihamielisyydestä, joukkohyökkäyksistä sekä muista perusteettomien uutisten aiheuttamista väkivaltaisuuksista pakolaisia kohtaan. Erään kyselyn mukaan yli puolet vastanneista olivat sitä mieltä, että rajat olisi suljettava pakolaisilta, joilla Ödemiksen mukaan on heikot olot esimerkiksi terveydenhuollon saralla. 

 

Afganistanilaispakolaisten tilanne Turkissa kuulostaa huonolta. Huolestuttavinta mielestäni on se, että pakolaiset ovat kuin hylkiöitä, joita kukaan maa ei haluaisi ottaa, eivätkä he voi myöskään palata omaan kotimaahansa. Mielestäni EU:n pitäisi ojentaa auttavaa kättä Turkille ja pyrkiä täten yhteistyöhön pakolaisten tilanteen parantamiseksi. Siirtolaissopimus, jossa Turkki saisi EU:lta rahaa ja EU saisi Turkilta varmistuksen, että pakolaiset eivät tule rajan yli, voisi olla kumpaakin osapuolta hyödyttävä. Selvää on kuitenkin se, että ihmisiä ei voi jättää heitteille tai maiden välisille raja-alueille, vaan on keksittävä edes jokin asioita edistävä ratkaisu.  

 

Olen myös huolissani lasten oloista ja ihmisten mahdollisuuksista terveydenhuoltoon, sillä kuten uutisessakin kerrotaan, naiset joutuvat synnyttämään laittomilla klinikoilla, mikä aiheuttaa suuren riskin niin äideille kuin lapsillekin. Myös pakolaisten yleiseen turvallisuuteen kohdistuu monia riskejä johtuen Turkissa vallitsevasta pakolaisvastaisesta ilmapiiristä. Mikäli tilanne käy kovin tukalaksi, pakolaiset haluavat pois Turkista, jolloin paine EU:n rajalla voi kasvaa. Mielestäni olisi tärkeää ajatella tämänhetkistä tilannetta ja sen parantamista, mutta myös hieman tulevaisuutta, jotta olosuhteet pysyisivät mahdollisimman siedettävinä.