Ylen 15.10.2021 julkaistussa uutisessa käsitellään EU:n syventyvää puolustusyhteistyötä, sekä Suomen roolia siinä. Suomen hallitus on linjannut Suomen osallistuvan uusiin puolustushankkeisiin muun muassa avaruussuorituskykyyn liittyen. Suomi on uutisen mukaan tällä hetkellä mukana jäsenenä 4 projektissa ja tarkkailijana 13. 

 

Uutisessa ilmaistaan useiden jäsenmaiden vaihteleva suhtautuminen syvenevään puolustusyhteistyöhön. Osa jäsenmaista on, jopa yhteisen armeijan kannalla, kun taas osa ei pidä sitä tarpeellisena. Itse pidän kiinnostavampana EU:hun kuulumattomien maiden, kuten Venäjän tai USA:n suhtautumista uusiin hankkeisiin ja etenkin Suomen osallisuuteen niissä. Venäjä ei tunnetusti ole pitänyt Suomen liittymistä sotilasliitto NATO:on hyväksyttävänä. Se on jopa esittänyt, että Suomen liittyminen olisi tulkittavissa vihamielisenä eleenä. EU:n yhteistyö on ollut Suomen saavutettavissa, mutta muutokseen on mahdollisuus on olemassa, jos EU linjaa selkeän kannan tiiviin puolustusyhteistyön aloittamisesta tai, jopa armeijan perustamisesta. 

 

Myös USA:ta syvenevä eurooppalainen yhteistyö todennäköisesti vaivaa sen ollessa NATO:n keskeisin jäsen. Euroopan puolustusyhteistyö veisi vaikutusvaltaa suoraan sotilasliitto NATO:lta olettaen, että moni nykyisistä NATO-jäsenistä liittyisi siihen. Toisaalta EU:n sotilasyhteistyön ja NATO:n välinen kanssakäyminen voisi lisääntyä ja johtaa pitkällä tähtäimellä, jopa uuden sotilasliiton syntyyn tai EU laajenemiseen ja sen vaikutusvallan kasvamiseen.