Ylen (20.10.2021) julkaisemassa uutisessa “Parlamentti äänesti maatalouden jättiuudistuksesta, luvassa suuri muutos ruoantuotantoon” käsitellään sitä, miten EU:n antama tuki ilmastonmuutoksen hyväksi ei ole tuottanut toivottua tulosta eli vähentänyt päästöjä. Sen vuoksi on päätetty, ettei maataloudelle enää anneta niin paljoa tukea kuin ennen, minkä myötä maatalouden tuotannon odotetaan laskevan. Päätöksellä tavoitellaan ilmastonsuojelua maataloudessa, luonnon lajikadon pysäyttämistä, ruokaturvan varmistamistsekä viljelijöiden elinkeinojen turvaamista 

 

Mielestäni kyseinen päätös on haitallinen. Rahan puutteen myötä muun muassa sadot saattavat vähentyä ja tuotantoon menevät kustannukset nousta. Tämä taas voi vaikuttaa meihin kuluttajiin tuotteiden hintojen kasvuna. Sen myötä ei välttämättä ole enää samanlaisia resursseja hankkia tiettyjä raaka-aineita mitä normaalisti hankkisi ja joutuisi etsimään vaihtoehtoisia tuotteita. Hintojen nousun myötä myös ruuan tuotantomäärät laskisivat, jolloin valinnan määrä pienenisi. Lisäksi mahdollisuus lannoitteiden käyttöön vähenisi ja sato kutistuisi entisestään 

 

Sen myötä myös yhä enemmän tuotteita jouduttaisiin tuomaan Suomeen muualta Euroopan ulkopuolelta ja kotimaiset tuotteet jäisivät syrjään. Muutos tulisi vaikuttamaan myös merkitsevästi siihen, miten viljelijät kykenevät tekemään töitään pidemmällä tähtäimellä, kun rahaa ei enää ole niin kuin ennen. Toisin sanoen heidän työpaikkansa olisivat vaakalaudalla. 

 

On kuitenkin hyvä, että ilmastonmuutosta pyritään estämään monin eri tavoin. Toivottujen uusien tavoitteiden saavuttaminen toisi myös monia hyviä puolia maataloudelle, kuten turvaa, vaikka sen seuraukset voivatkin olla tuhoisat. Uudistuksessa on puolensa mutta jos se onnistuu ilman suurempia vahinkoja, on se mielestäni iso askel kohti ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden torjumiseksi