EU on hyväksynyt uuden maatalous strategian, jolla tavoitellaan ilmastoystävällisempää ja ympäristö ystävällisempää maataloutta. EU toivoo saavuttavan tämän vähentämällä lannoitteen käyttöä yhdellä viidenneksellä ja muuttamalla neljänneksen viljelysmaasta luomuksi. Vaikutuksia tällä olisi ruuan tuotannon väheneminen ja ruuan hintojen yleinen nousu ja jopa 58% hinnan nousu naudanlihassa. 

Mielestäni huolestuttavaa tässä esityksessä on, kuinka se nostaa ruuan hintaa ja erityisesti lihan ja naudanlihan hintaa ilmastonsuojelu mielessä. On totta, että maatalous tuottaa 15% koko maailman kasvihuonekaasuista, mutta silti lihan syömisen lopettaminen ei ole ratkaisu ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutos johtuu liiasta hiilidioksidista ilmakehässä. Liha on osana luonnollista ketjua, missä sen päästämät päätöt tulevat eläimen syömästä ruuasta. Kun lehmä röyhtäilee se vapauutta kasvihuonekaasuja, kuten metaania ilmakehään, jossa ne sittemmin hajoaa hiilidioksidiksi ja muiksi aineiksi. Sitten taas kasvin uudelleen kasvaessa ne imee päästöt takaisin mitä lehmä päästi. Eli lehmät siis ei vapauta uutta hiilidioksidia ilmakehään, vaan kierrättää jo valmiiksi olemassa olevaa hiilidioksidia. Toisinkuin fossiilisten polttoaineiden käyttö, joka vain lisää. Lihan hinnan nosto ilmastonmuutoksen hallinnassa ei ole tärkein asia vaan fossiilisten polttoaineiden käyttö. 

Muutosehdotus on selvästikin hyvät aikeet mielessä tehty. En tiedä ketään kenen mielestä ympäristön ja ilmaston saastuttaminen olisi hyvä asia. Kuitenkin pidän tätä tehottomana lähestymistapana näiden ongelmien ratkaisemiseksi, joka vain rokotta vähävaraisimpia eniten. 

 

https://yle.fi/uutiset/3-12153135